Kompetencje pracowników nie nadążają za wymogami firm

Blisko 70 proc. pracowników obawia się, że nie sprostają wymaganiom bardzo dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – wynika z badań przeprowadzonych wspólnie przez fiemę Amazon i agencję Workplace.

Prawie 80% respondentów badania, w którym wzięło udział 3000 pracowników z różnych branż, stwierdziło, że obawia się, iż brakuje im umiejętności niezbędnych do rozwoju kariery. Mniej więcej dwóch na trzech ankietowanych stwierdziło, że jest przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, że opuści swojego pracodawcę w ciągu najbliższego roku, ponieważ nie ma wystarczających możliwości rozwoju umiejętności lub awansu zawodowego.

Milenialsi i przedstawiciele Generacji Z są jeszcze bardziej sfrustrowani: 74% stwierdziło, że są gotowi porzucić dotychczasowe miejsce pracy z powodu braku wsparcia ze strony swoich firm, jeśli chodzi o budowanie umiejętności i zapewnienie opcji mobilności kariery.

Niezależnie od tego, jak bardzo liderzy naciskają na powrót do pracy biurowej i jakie korzyści – lub ich brak – wynikają z pracy osobistej, prawdą jest, że młodzi pracownicy generalnie bardziej polegają na współpracy, coachingu i rozwoju, które wynikają z przebywania w biurze.

Pracownicy w wieku 20-29 lat są najmniej skłonni do pracy w pełni zdalnej – 24%, według danych profesora Stanforda Nicka Blooma i WFH Research. Osoby w wieku od 30 do 39 lat są tuż za nimi, z 29% preferujących pracę w pełni zdalną.

Wiele mówi się o stratach w nauce poniesionych przez studentów podczas pandemii. Ale pracownicy, zwłaszcza młodsi, również doświadczyli utraty umiejętności, która ich niepokoi – i która powinna również niepokoić pracodawców.