Dlaczego monitoring technologiczny jest ważny dla rozwoju firmy?

Obserwacja technologii umożliwia firmie asymilację innowacji zachodzących w sektorze, w którym działa. Ma to kluczowe znaczenie dla przewidywania i wyprzedzania konkurencji. Aby być na bieżąco z rozwojem technologicznym, firma korzysta z wielu źródeł: artykułów naukowych, baz danych patentów, czasopism specjalistycznych itp.

 
Wywiad konkurencyjny, technologiczny i regulacyjny to powracający temat w firmach. Jest to podejście wysoce strategiczne. Wiele firm zadaje sobie wiele trudu, aby ustanowić proces obserwacji technologii. Decyzja ta opłaca się pod względem innowacyjności i wyprzedzania konkurencji.

Definicja monitoringu technologicznego.

Główną funkcją menedżera jest zbieranie informacji przez 75% czasu. Pozostały czas poświęcany jest na analizę i wykorzystanie tych danych. Niektórzy menedżerowie błędnie uważają, że czujność technologiczna dotyczy tylko zespołu badawczo-rozwojowego. Podejście to dotyczy jednak również innych funkcji: produktu, marketingu, obsługi klienta itp.

Firmy mają do czynienia z ogromną ilością danych. Zanim nowa informacja zostanie przyswojona, opublikowano już dziesiątki patentów i artykułów naukowych. Jednocześnie pojawiają się nowe start-upy. W tym kontekście tradycyjne metody monitorowania są zastępowane przez sieci społecznościowe i wyszukiwarki.

Przy tak dużej ilości informacji, ich gromadzenie już nie wystarcza. Trzeba je również analizować, sprawdzać i udostępniać. Niektórzy dyrektorzy i menedżerowie czują się bezradni w obliczu tej masy danych do przetworzenia, stąd potrzeba nadzoru technologicznego.

Nadzór technologiczny definiuje się jako wszystkie zasoby wykorzystywane przez firmę do gromadzenia i analizowania informacji technicznych w celu wspierania jej rozwoju. Takie podejście musi zapewniać firmie czujność na zmiany, zarówno naukowe, jak i techniczne.

Kto jest odpowiedzialny za monitoring technologiczny w firmie?

Pierwszymi inicjatorami zmian jest najwyższe kierownictwo. Ten komitet wykonawczy definiuje mapę drogową firmy. Gdy kierunek i priorytety są już znane, koordynatorzy i menedżerowie w każdym sektorze mogą przejąć odpowiedzialność za monitorowanie.

Menedżerowie ci będą musieli ustanowić wysokie standardy. Każda decyzja, niezależnie od tego, czy dotyczy wprowadzenia nowego produktu, wniosku patentowego czy partnerstwa, musi podlegać najnowocześniejszemu przeglądowi.


W ramach obserwacji technologii menedżerowie podejmują liczne decyzje, aby przewidzieć główne zmiany w swoim sektorze. Jednak po dogłębnej analizie otoczenia niektóre decyzje są anulowane, a inne zmieniają kierunek.

Dzieje się tak, ponieważ wydarzenia po drodze mogą podważyć już podjętą decyzję. Przyjęta strategia przestaje być aktualna. Dlatego właśnie ocena oddziaływania na środowisko jest niezbędna. Gdy wpływ zostanie zidentyfikowany wcześniej, firma może ograniczyć ryzyko.

Weźmy przykład przemysłu spożywczego, który zainwestował w robotykę, aby zautomatyzować swoją produkcję. Kiedy przyszedł czas na złożenie wniosku patentowego, okazało się, że konkurencja złożyła go już kilka miesięcy wcześniej. Gdyby ta informacja była znana z wyprzedzeniem, czas i pieniądze nie zostałyby zmarnowane. Zasoby, które firma mogła przeznaczyć na inną niszę.

4 etapy konfigurowania monitoringu technologicznego.

Wdrożenie podejścia opartego na obserwacji technologii obejmuje trzy etapy:
a. gromadzenie informacji: identyfikacja źródeł, podnoszenie świadomości itp.;
b. przechowywanie danych;
c. synteza i analiza zebranych informacji.
O monitorowaniu mówi się, że jest „pasywne”, gdy znalezione dane nie mają bezpośredniego wpływu na firmę. Z drugiej strony, staje się „krytyczny”, gdy jego wpływ stanowi korzyść lub wadę ekonomiczną. Koncentracja monitoringu zależy od celów wyznaczonych przez kierownictwo firmy. Firma może skoncentrować swoje wysiłki na jednym z poniższych punktów.

Konkurencja.

W tym przypadku monitoring technologii monitoruje postępy konkurentów w zakresie innowacji. Analiza koncentruje się na wszystkim, co daje przewagę konkurencyjną, taką jak know-how, opracowane produkty, bazy patentowe itp.

Rynki.

Obejmuje to gromadzenie informacji na temat trendów i rozwoju na rynkach docelowych. Pozwala nam to również być na bieżąco ze zmianami w sektorze technologicznym.

Standaryzacja.

Ten nadzór regulacyjny utrzymuje firmę na bieżąco ze standardami, które są tworzone lub zmieniane. Główni gracze w danym sektorze mogą utworzyć komitet standaryzacyjny. Ta integracja umożliwia firmie udział w opracowywaniu standardów.

Badania.

Obejmuje to identyfikację wszystkich obecnie opracowywanych technologii. Aby się o nich dowiedzieć, analizy opierają się na śledzeniu aktywności naukowych, takich jak prace badawcze, rozprawy, artykuły uniwersyteckie itp.