Biznesplan – co należy wiedzieć przed jego napisaniem?

Biznesplan przydaje się zarówno przedsiębiorcy, który próbuje pozyskać dotację na otwarcie lub gdy planuje otworzyć firmę i musi przeanalizować wszystkie kwestie na własny użytek. Banki jako instytucje finansujące dane przedsięwzięcie również będą tego wymagać podczas analizowania procedury udzielenia kredytu. W przypadku starania się o dotacje unijne również będzie on wymagany. Co warto wiedzieć na temat biznesplanu?

Biznesplan – co to takiego?

W biznesplanie powinny być zawarte konkretne zagadnienia, kluczowe dla przyszłej działalności. Obejmują one wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Jak napisać biznesplan? Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytania, kto otwiera działalność, co jest jej przedmiotem, w jaki sposób będzie funkcjonować oraz środki w jakiej wysokości będą niezbędne. Kluczowe jest też określenie grupy docelowej, czyli przyszłych klientów firmy. 

Co powinien zawierać dobry biznesplan?

Nie istnieją żadne sprecyzowane wytyczne dotyczące tego, jak powinien wyglądać biznesplan. Tworząc go dla własnych potrzeb, można zawrzeć w nim tylko te aspekty, na które chce się spojrzeć z szerszej perspektywy. Spisanie ich na papierze da ogląd całej sytuacji. Jest to o wiele bardziej urealniony pomysł niż wizualizacje w głowie. Biznesplan powinien zawierać krótkie omówienie głównych założeń biznesowych, charakterystykę firmy, opis świadczonych usług czy produktów, kwestię zatrudnienia osób, analizę konkurencji, plan marketingowy oraz strategię finansową przedsiębiorstwa. Dobrze stworzony dokument to taki, który osoba postronna zrozumie po jednokrotnym przeczytaniu. Mając świadomość, że odbiorca może być niezorientowany w niuansach i założeniach, warto formułować wprowadzenia i streszczenia w sposób jasny, czytelny i klarowny. 

Harmonogram działań – dlaczego warto go sporządzić?

Ważnym elementem biznesplanu jest harmonogram działań, które mają prowadzić do rozpoczęcia funkcjonowania w biznesie. Powinien on zawierać informacje na temat planowanego terminu wystartowania z pracami oraz przewidywanego ich zakończenia. Istotne jest prognozowanie, kiedy przewidywane jest pojawienie się pierwszych zysków oraz kiedy mogą one zacząć pokrywać koszty inwestycji.