7 nawyków skutecznego działania w biznesie

Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, dlaczego działania jednych ludzi przynoszą owoce, innych zaś prowadzą wyłącznie do frustracji i porażki? Najprościej wyjaśnić wszystko szczęściem i pechem, ale nie byłoby to rzetelne i uczciwe podejście do tematu. Z dużym prawdopodobieństwem to konkretne nawyki i przeświadczenia decydują o tym, że jedni odnoszą sukces, a inni nie. Warto zainspirować się treścią „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya i bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. 

Proaktywność

Żeby osiągnąć zamierzone cele, trzeba przede wszystkim podjąć określoną aktywność, która ma szansę zaprowadzić nas tam, dokąd chcemy. Wiele osób ogranicza się jedynie do snucia planów, jednak nie stawia kolejnych kroków na drodze do celu. Dotyczy to wypracowania idealnej figury, uzyskania wyższej pozycji w pracy czy odłożenia środków na zakup upragnionej, drogiej rzeczy. Nie warto tracić czasu na podejmowanie działań niezgodnych z celem końcowym.

Współpraca E-Mobility | Dzierżawa gruntu na stacje ładowania

Rozpoczynanie z perspektywą celu końcowego

Każde z naszych działań ma swoje efekty – jedne są zauważalne niemal od razu, inne zaś po dłuższym czasie. Wyobrażenie sobie długoterminowych skutków działań może być na tyle abstrakcyjne lub nawet mało prawdopodobne, aby zaakceptować drogę potrzebną do ich osiągnięcia. Ciężko sobie zatem uzasadnić codzienne wyrzeczenia i wysiłek, gdy perspektywa końca jest bardzo odległa. Działania, patrząc na nie tu i teraz, wydają się bezcelowe, bezsensowne i niewarte wkładanego w nie trudu. 

Wykonywanie jako pierwszych kluczowych zadań w ciągu dnia

Strach przed porażką, ale też przed odpowiedzialnością wynikającą z osiągnięcia celu może wiele namieszać. Osoby odczuwające tego typu lęki mają trudności ze skupieniem się na zadaniu i instynktownie odkładają najważniejsze rzeczy na potem. Prokrastynacja wprost torpeduje założone działania i niweczy dotychczasowe wysiłki. Dlatego warto ustawić sobie jako priorytet 3-4 zadania, które zostaną danego dnia wykonane jako pierwsze. Powinny to być te czynności, które mają największy wpływ na cel końcowy.

Myślenie w kategoriach wygrana – wygrana

W zbyt wielu sprawach myślimy w systemie 0-1. Każde wyzwanie lub starcie z kimś musi się kończyć tym, że jest wygrany i przegrany. Tymczasem życie jest bardziej skomplikowane i warto dążyć do sytuacji win-win. 

Najpierw rozumienie innych, następnie chęć bycia zrozumianym

Nadmierne mówienie o sobie i skupianie się wyłącznie na swoich potrzebach nie jest dobrym podejściem, jeśli chodzi o budowanie relacji – zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Większa otwartość na potrzeby innych to zdecydowanie rozsądniejsze podejście. Więcej można się nauczyć, słuchając innych. 

Synergia

Otwartość na działanie z innymi ludźmi, na ich kreatywność i pomysły może zaowocować zupełnie nowymi, niespodziewanymi korzyściami. Warto dać kredyt zaufania – z pewnością przynajmniej część osób nas nie zawiedzie. 

Ostrzenie piły

Żeby wydajnie i produktywnie podchodzić do dużych projektów i zadań, należy być na nie odpowiednio przygotowanym. Istotne są zarówno predyspozycje fizyczne, jak i psychiczne. Zatroszczenie się o odpowiednią ilość snu, zdrową dietę i ruch, a także obcowanie z inspirującymi książkami czy ludźmi może przyczynić się do lepszego poradzenia sobie z wyzwaniem.